NYHETER OM CYKELTRAFIK

 

2011-08-01

Forskningsakademier stöder cykelinvesteringar                                 Mer än fyrtio av världens ledande medicinska vetenskapsakademier har i ett gemensamt uttalande gett sitt stöd för att tackla
klimatutsläpp genom att göra städer mer cykelvänliga. Bland de undertecknade akademierna finns även svenska Kungliga
Vetenskapsakademin. Uttalandet görs bl.a. för att balansera den bild som ofta finns hos t.ex. politiska ledare om att klimatåtgärder är ekonomiskt och socialt kostsamma. Utlåtandet bygger bl.a. på en serie forskningsartiklar publicerade i den välrenommerade The Lancet. Forskningsresultat av bl.a. Woodcock m. fl. om hur åtgärder för att göra London och Delhi cykelvänligare skulle innebära betydande hälsovinster och ett friskare liv för fler.

Statement on the health co-benefits of policies to tackle climate change

2011-07-31

Cykelpolicy ger friskare liv
Enligt en studie publicerad i The Lancet, världens ledande medicinvetenskapliga forskarjournal, så skulle forcerade
investeringar och policier för att göra London mer promenad- och cykelvänlig inte bara betyda ett friskare liv för fler. Sådana satsningar skulle i London även vara 45 gånger viktigare när det gäller att minska bl.a. antalet sjukdagar hos befolkningen jämfört med den hälsonytta som kan åstadkommas genom att minska bilparkens luftföroreningar etc. Bäst vore naturligtvis att om man har resurser att genomföra åtgärder inom båda områden.

Vetenskaplig artikel i the Lancet

2011-04-16

Ny studie: stöldsäkra cykelparkeringar ökar antalet cykelresor
I Sverige görs cirka 465 miljoner cykelresor per år, och det finns potential att öka den summan, bland annat genom bättre cykelparkeringar. Det visar en ny studie. Enligt studien har hög kvalitet på cykelparkering större betydelse än man tidigare trott för att göra cyklister nöjda och nå transportpolitiska och folkhälsopolitiska mål.

Artikel i Fastighet och bostadsrätt                                     Hela rapporten

2009-06-09

Cykla till jobbet bra för landstinget
En ny studie från Umeå universitet visar att människor som regelbundet cyklar till jobbet har ca 40% lägre risk för att drabbas av hjärtinfarkt. Studien pekar med andra ord på att investeringar i utbyggd cykelinfrastruktur som gör det möjligt för fler att cykla borde vara lönsamt inte bara för arbetsgivare utan även landsting. Detta genom lägre behandlingskostnader.

Läs mer

2009-06-02

Bättre beslutsunderlag effektiviserar cykelplanering                                   Kommuner med särskilda cykelplaner är mer framgångsrika, har färre svåra planerings-konflikter och använder sina resurser mer kostnadseffektivt. Det visar en ny brittisk undersökning finansierad av svenska forskningsstiftelsen Mistra. Trots det saknas aktuella cykelplaner i många kommuner och regioner.

Läs mer, Hela rapporten

2009-05-30

Cykel på sommartåg                                 SJ kommer återigen att ge cykelturister och andra chansen att ta med cykeln på några tåglinjer i sommar, mellan 14 juni och 31 augusti. Antalet stationer som omfattas ökar i år efter förra årets succé. Samtidigt höjs priset priset till 149 kr per enkelsträcka plusbokningsavgift. Förra året kostade det enligt DN 100 kr per sträcka.

SJs cykelsida

2009-03-01

Danmark ökar cykelinvesteringar       Trots en med svenska ögon sett mycket välutbyggd cykelinfrastruktur ökar Danmark sina cykelinvesteringar. Ytterligare en miljard danska kronor öronmärks till åtgärder som leder till mer cykling inom ramen för en ny 'grøn transportpolitik'. Bakom initiativet står samtliga större danska riksdagspartier.

Vejdirektoratets pressmeddelande

2008-11-01

Forskning om cykel på tåg                         Banverket finansierar ett forskningsprojekt om cykel på tåg. Projektet syftar till att samla in data om varför tågresenärer tar med cykel på tåg samt hur dessa resenärer uppfattas av övriga resande. Studien ska bl.a. sammanställa erfarenheter från andra europeiska länder och utförs av TUB Trafikutredningsbyrån i samverkan med Koucky & Partners.

TUB Trafikutredningsbyrån                                      Koucky & Partners

2008-07-17

Cykelluft i Norrköping                   Cyklister får det lättare att pumpa cykeln i Norrköping. Två nya automatiska cykelpumpar med tryckluft ska placeras ut. Efter succén med pumpen på Hötorget blir det nu även pumpar vid de cykeltäta Resecentrum och Skvallertorget.

Norrköpings Tidningar

 

2008-05-20     

Stockholm får cykeltaxi                   Cykelbuden i Stockholm får nu sällskap av cykeltaxi. Företaget Ecocab har skaffat sju cykeltaxi som ska rulla på Stockholms gator.

Dagens Nyheter

 

2008-02-28

Cykelfilmsfestival                                 Sveriges sannolikt första cykelfilmsfestival äger rum på Röda Sten i Göteborg den 29 februari - 1 mars 2008. Det blir bland annat film om legendaren Eddy Merckx, om mountainbiking, och cykeltrix från San Fransisco.

Filmprogram  

                                         

2008-01-21

England ökar cykelinvesteringar
Englands transportminister Ruth Kelly meddelade idag att den brittiska regeringen satsar ytterligare motsvarande 1,4 miljarder kronor (£110m) på bättre infrastruktur för cyklister. Syftet är att minska trängseln i transportsystemet, underlätta för vardagsmotion samt att förbättra luftkvaliteten. De nya pengarna ska bl. a. koppla ihop 500 skolor med det nationella cykelnätet. Bakgrunden till de nya investeringarna är ett framgångsrikt arbete i sex så kallade cykeldemonstrationsstäder som framgångsrikt visat på nyttan med bättre cykelvägar. 

De nya investeringsmedlen kommer att gå till Cycling England, en särskild organisation upprättad av brittiska politiker för att snabba upp implementeringen av bättre cykelvägar mm. Cycling England omsatte sedan tidigare motsvarande 130 miljoner kronor per år men får nu kraftigt ökade ekonomiska resurser. De nya investeringsmedlen är utöver de medel som redan är avsatta till cykelnätet i regionala och lokala trafikplaner. 

Även en annan viktig planeringsorganisation, stiftelsen Sustrans, fick nyligen motsvarande 650 miljoner kronor extra för att bygga ut det nationella cykelnätet i Storbritannien. 

Pressmeddelande                                      

Mer om cykelplanering i Storbritannien

 

 

2008-01-10

Mer semester för cykelpendlare               Arbetsgivare vill ha friska medarbetare med låg sjukfrånvaro. Därför ger norska Vägverket de av sina anställda som går eller cyklar till arbetet en veckas mer semester. Initiativet ska även minska trängseln på vägnätet under rusningstid och utsläppen av klimatgaser. De anställda får 4 timmars ledighet per månad som de cyklar till jobbet. Man behöver alltså inte gå eller cykla vintertid för att ta del av semesterpremien.

NRK reportage

2008-01-08

Rfid ska rädda cyklister                         Trehundra cyklister i danska Grenå provar en rfid-enhet på styrstången. Syftet är att öka trafiksäkerheten i korsningar. Trafikljusen i sju korsningar förses med ett varningssystem. En mottagare vid trafikljusen tar emot signalen när cyklisten närmar sig korsningen, och en varningsskylt riktad till förare av tunga fordon börjar blinka.

Ny Teknik

2007-11-18

Städer måste planeras för cykel             För att Sverige ska nå sitt mål om minskade klimatutsläpp måste våra städer byggas om så att det blir lättare att cykla och möjligt att bedriva en kostnadseffektiv kollektivtrafik. Det är budskapet i en ny forskningsrapport från KTH. Enligt studien räcker det inte med ny teknik för att att undvika en skenande växthuseffekt.

KTHs rapport                                                              Artikel i Svenska Dagbladet

2007-11-12

Ny statistik om cykeltrafik                     Statistik från den nationella resvaneunder-sökning visar att det årligen görs runt 465 miljoner cykelresor i Sverige. Cykeln är därmed det huvudsakliga färdmedlet på en av tio resor (9,3%). Därutöver sker många delresor med cykel, till exempel till busshållplatser och tågstationer. Källa: SIKA (2007) Resvaneundersökningen 2005-2006.  

2007-11-07

Solceller lyser upp cykelväg                       200 lampor som laddas av solen har installerats på en cykelväg i universitetsstaden Cambridge i England. Solcellerna laddas under dagen och så kallade LED-dioder ger ledljus för cyklister nattetid. Lamporna är inbyggda i vägbanan. Inga utrymmeskrävande stolpar behövs. Lamporna installerades där vanliga gatlyktor ansågs olämpliga ur estetisk synvinkel.

2007-11-05

Cykel på trafikkonferens
Det blir många presentationer om cykeltrafik på Transportforum i Linköping den 9-10 januari nästa år. Bland annat på Session 32. Där behandlas 'Cyklisters transportbehov och beslutsunderlagets betydelse för cykelinfrastrukturen'. Transportforum är en av nordens största konferenser för trafikplanerare och trafikpolitiker.

Konferensprogram

 

2007-05-30

Cykel på tåg
SJ ska locka nya kunder genom att införa cykeltransport på vissa intercitysträckor. Enligt Dagens Nyheter kommer det att kosta 100kr att ta med cykeln på tåget. Den nya servicen blir minst tillgänglig mellan Malmö, Göteborg, Stockholm och Östersund. Exakt på vilka avgångar som det blir möjligt att transportera cykel ombord är ännu ej klart.

Dagens Nyheter

 

2007-05-15

Flytt av cykelfält 'misslyckas'               Politikers flytt av cykelfält bort från huvudgator i Stockholm är 'dömda att misslyckas' skriver Dagens Nyheter. Cyklister, liksom bilister och fotgängare, väljer snabbaste vägen enligt en rapport från Stockholms Stad och därför kan cykelfält på huvudgator inte ersättas med stråk på sidogator.

Dagens Nyheter

2007-05-11

Cykelfartsgata i Malmö                       Malmö prioriterar säkerhet och trivsel genom att underlätta för cyklister. Från hösten planeras Fågelbacksgatan och Gamlegårdsvägen att bli 'cykelfartsgator' där cyklister får prioritet gentemot trafik från korsande gator och hastighetsgränsen sänks till 20km/h.

Malmö stad

 

2007-04-10

Frankrike satsar på cykelturism

Flera hundra kilometer nya cykelvägar ska locka cykelturister till Frankrike skriver Jyllandsposten. Nya bilfria leder står redan klara i bl. a. Loiredalen, längs kanaler, vingårdar och nedlagda järnvägsbankar.

 

2006-12-05

Ny cykelbro i Göteborg                                En unik cykelbro planeras på Sveriges framsida. Bron blir den första avgasfria förbindelsen över Göta Älv. Runt 5 000 cyklister kommer dagligen använda den 350m långa bron mellan Göteborgs centrum och Norra Älvstranden.

Göteborgs stad

2006-09-30

Säkrare i Köpenhamn                                 Att cykla i danska städer har blivit säkrare inte bara på grund av fler cykelbanor. Fler cyklister har i sig minskat antalet allvarliga olyckor enligt statistik från Danskt Cyklistförbund.

2006-09-29

Världens längsta cykelbro                          Världens längsta cykelbro har öppnat för trafik. Bron är 3800 fot lång och binder samman mer än 30km cykelväg på flodbankar i Little Rock, USA. Little Rock är förre presidenten Bill Clintons hemstad.    

Big Dam Bridge

2006-06-12

Cykel ger jobb i Åre                                Åre Bike Park anställer 6 personer för att sköta cykelnedfarter och ta hand om mountainbike-åkare under sommaren. Åre har i år expanderat antalet cykelleder till totalt 24 stycken. Allt för att göra orten till en komplett cykeldestination.