PLANERING                                            

Grunder                                     
Brister i infrastrukturen ställer till problem för cyklister och andra trafikanter. Men bra cykelplanering behöver inte vara svårt eller besvärligt. 

Infrastruktur                                      Läs om skillnaden mellan cykelvägar, cykelbanor och cykelfält.        

Parkering                                        Stöldsäker parkering är ofta avgörande för hur mycket vi cyklar.

NYHETER      

Goda cykelparkeringar
Slutrapporten för projektet Goda Cykelparkeringar vid kollektivtrafiknoder är publicerad (oktober 2012). Läs om studiens tre rekommendationer och hur bra cykelparkering kan öka kollektivtrafikresandet. Gå till projektsida 

Akademier stöder cykelinvesteringar Mer än 40 av världens ledande medicinska vetenskapsakademier har i ett gemensamt uttalande gett sitt stöd för att tackla klimatutsläpp genom att göra städer mer cykelvänliga. Läs mer

RESTIPS         

Fårö                                                         Upptäck Fårös stränder, helt på egen hand.

Göta Kanal                                            Cykelsemestern som är en svensk klassiker.

Fler resor

SPONSOR