PROJEKTSIDA FÖR GODA CYKELPARKERINGAR                                 Uppdaterad 2012-11-09

Om projektet                                                                                                                                                   Syftet med projektet är att öka cykeltrafiken och bidra till att göra medborgare som väljer cykeln nöjdare med sina resor. Syftet ska uppnås genom att underlätta för tjänstemän och beslutsfattare att investera rätt i cykelparkeringar vid kollektivtrafikens stationer och hållplatser i Stockholms län.

Projektet Goda Cykelparkeringar genomfördes våren och sommaren 2012. Projektet hade slutseminarium den 13 september 2012 i Tekniska Nämndhuset, Stockholm.

Väderskyddat cykelställ med möjlighet att låsa fast cykelns ram och framhjul för den som har en ny och dyr cykel.

 

NYTT: Slutrapport                                                                                                                                                             Nedan finner du projektets slutrapport från oktober 2012. I slutrapporten ges bl.a. tre övergripande rekommendationer: 

- Bygg ny kapacitet - tänk särskilt på kommande nya bostäder i stationers närhet

 - Investera i ställ som passar alla cyklar. Det ska bl.a. enkelt gå att låsa fast cykelns ram. Slutrapporten redovisar ett antal bra cykelställ.

- Skapa rutin för utrensning av övergivna skrotcyklar och genomför arbetet i samverkan mellan för parkeringen ansvariga aktörer.

En annan viktig slutsats från rapporten är att goda cykelparkeringar enligt forskning kan öka kollektivtrafikresandet.

I slutrapporten finner du även en sammanfattning från projektets slutseminarium/ möte där bl.a. Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö berättade om Stockholm som cykelstad. Ladda ner rapporten.

 

Vad är problemet?                                      Cyklandet och kollektivtrafikresandet i Stockholm har ökat. Det är i sig positivt men skapar också utmaningar. Många nya cyklister har kommit till. Nya cyklister med dyra och stöldbegärliga cyklar som de är rädda om. Detta har inneburit att standarden och kapaciteten vad gäller cykelparkering vid kollektivtrafikens stationer ofta behöver uppgraderas.

Medverkande                                                Projektet sker i samverkan mellan tio kommuner och trafikmyndigheter i Stockholms län. De medverkande är Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Lidingö stad, Nacka kommun, Stockholms stad, Cykelfrämjandet, Trafikverket Region Stockholm, Trafikverkets huvudkontor, Bergstrand Utveckling AB samt TUB Trafikutredningsbyrån AB.

Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån AB har lett projektet.

Finanisering                                                                 Delfinansiär för projektet är Delegationen för Hållbara Städer. Övriga finansiärer är deltagande kommuner och SL.

Presentationer från startmöte                      Nedan finner du presentationer från projektets startmöte den 22 februari 2012. Mötet ägde rum i SLs lokaler.

Presentation 1. Pelle Envalls presentation om projekts syfte och fakta om cykelparkering och cyklande i Stockholm.

Presentation 2. Alexandra Mattssons presentation om arbetet med bättre cykelparkeringar i Huddinge kommun.

Presentation 3. Katarina Bergstrands presentation om projektplan och enkätundersökning.

 

Presentationer från möte 2                                  Nedan finner du presentationer från projektets andra möte den 22 mars 2012 där bl.a. valet av stationer för enkäten bestämdes.   Mötet ägde rum i Tekn. Nämndhuset, Stockholms stads lokaler.

Presentation 4. Pelle Envalls presentation om nya typer av cykelparkeringslösningar för nya behov hos premiecyklister mm.

Presentation 5. Katarina Bergstrands presentation om enkätundersökning och val av stationer mm.

Förutom ovanstående möten så har även möten och presentationer hållits med bl.a. Cykelfrämjandet.

Bibliotek                                                                       Nedan finner du kopior på ett antal rapporter som handlar om cykelparkeringar generellt. Här finner du också rapporter som beskriver nuläget vad gäller kvalitet´och kapacitet på befintliga cykelparkeringar i Stockholms län.

Cykelparkera vid pendeltåget                                   Inventering av cykelparkering vid pendeltågsstationer. SL 2009.

Cykelparkera vid tunnelbanan                                   Inventering av cykelparkering vid t-banestationer. SL 2009.

Gör plats för cykeln                                               Vägledning och inspiration för planering av cykelparkering vid stationer och resecentra. Boverket 2010.

© TUB Trafikutredningsbyrån AB