FYRA MYTER OM CYKELTRAFIK

MYT: BARA FATTIGA STUDENTER CYKLAR               Visst, cykeln är ett färdmedel med attraktiva driftskostnader. Men det är fel att påstå att bara de cyklar som inte har råd att äga en bil. Människor cyklar när det är snabbt och bekvämt att göra så. I till exempel Amsterdam cyklar höginkomsttagare mer än de med låga inkomster (1).

MYT: I FRAMTIDEN ANVÄNDS CYKELN BARA AV BARN OCH PÅ REKREATIONSRESOR                            Att cykeln skulle försvinna som transportmedel och bara användas av barn och vid helgutflykter var ett vanligt perspektiv bland trafikplanerare under 1960- och 70-talen (2). Detta påstående har visat sig vara helt taget ur luften. Resestatistik i flera länder visar att runt 3 av fyra cykelresor är resor till arbete och skola eller för inköp. År 2006 var andelen nyttoresande i Sverige 5% högre med cykel än med bil, dvs bilen används relativt sett oftare för fritidsresor (3).

MYT: CYKELHJÄLM ÄR DEN VIKTIGASTE TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDEN                                 En cykelhjälm kan vara skillnaden mellan liv och död. Men det är en myt att ökad användning av cykelhjälm är den viktigaste åtgärden för att minska antalet cykelolyckor*. I Sverige bär cirka 20% av vuxna cyklister hjälm. Samma siffra hos barn är 40-60% (4). Motsvarande siffror i Nederländerna är 1% respektive 3-5%. Trots det dör cirka 35% fler cyklister i trafikolyckor per cyklad kilometer i Sverige än i Nederländerna (5).

* Cykelplanera.se rekommenderar alla cyklister att använda cykelhjälm.

 

MYT: BRISTANDE TRAFIKSÄKERHET  GÖR ATT MÅNGA AVSTÅR FRÅN ATT CYKLA                      Detta påstående är sant men onyanserat.  Det är hur trygga cyklister upplever sig vara som sannolikt är av störst betydelse. Rädslan att råka ut för en olycka hindrar många från att cykla. Det är även viktigt att betona att i många fall kan brist på stöldsäker parkering och t. ex. rädsla för att bli överfallen på en avsides belägen cykelväg vara betydande hinder för ökad cykling. Även hur en persons familj och kollegor resonerar kan påverka människors inställning till cykeln som färdmedel. Hur vågar du? Det är en fråga som relativt ofta kan tänkas ställas till någon som cyklar till jobbet i en storstad. Men samma fråga ställs nog relativt sällan till någon som pendlar långt med bil. Statistiskt sett är det dock farligare att köra bil 19 km till jobbet än att cykla 2 km (6).

Citera gärna, men ange källa.

© TUB Trafikutredningsbyrån